Δημόσια Κτίρια

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ -ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ , ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ